آرشیو دسته بندی: لوله بازکنی تهران

لوله بازکنی تهران تخلیه چاه تمام نقاط تهران چاه بازکنی فنرزنی در تهران </p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph {“align”:”center”,”style”:{“typography”:{“fontSize”:”19px”},”color”:{“text”:”#0006a3″}}} –>
<p class=”has-text-align-center has-text-color” style=”color:#0006a3;font-size:19px”><strong>ارزانترین خدمات تاسیساتی زیر قیمت همکاران ۲۴ ساعته با قیمت تعیین شده بدون تغییر قیمت</strong></p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:cover {“url”:”https://baradaranco.com/wp-content/uploads/2021/08/Screenshot_۲۰۲۰۰۹۲۱-۲۳۱۴۵۵.png”,”id”:5755,”dimRatio”:50,”overlayColor”:”black”,”focalPoint”:{“x”:”0.50″,”y”:”0.52″},”isDark”:false} –>
<div class=”wp-block-cover is-light”><span aria-hidden=”true” class=”wp-block-cover__background has-black-background-color has-background-dim”></span><img class=”wp-block-cover__image-background wp-image-5755″ alt=”لوله بازکنی تهران ” src=”https://baradaranco.com/wp-content/uploads/2021/08/Screenshot_۲۰۲۰۰۹۲۱-۲۳۱۴۵۵.png” style=”object-position:50% 52%” data-object-fit=”cover” data-object-position=”50% 52%”/><div class=”wp-block-cover__inner-container”><!– wp:heading {“textAlign”:”center”,”textColor”:”luminous-vivid-amber”} –>
<h2 class=”wp-block-heading has-text-align-center has-luminous-vivid-amber-color has-text-color” id=”لوله-بازکنی-و-تخلیه-چاه-قم”>لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران</h2>
<!– /wp:heading –>

<!– wp:paragraph {“align”:”center”,”style”:{“typography”:{“fontSize”:”18px”}},”textColor”:”white”} –>
<p class=”has-text-align-center has-white-color has-text-color” style=”font-size:18px”><strong>لوله بازکنی تهران و تخلیه چاه تهران شرکت برادران آماده عقد قرار داد با شرکت های دولتی و خصوصی، پادگان،رستوران،مسکونی،هتل و… جهت انجام کلیه خدمات فنی و ساختمانی می باشد.</strong></p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph {“align”:”center”,”style”:{“typography”:{“fontSize”:”19px”}},”textColor”:”white”} –>
<p class=”has-text-align-center has-white-color has-text-color” style=”font-size:19px”>برای تماس با لوله بازکن کلیک کنید.</p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:buttons {“layout”:{“type”:”flex”,”justifyContent”:”center”,”orientation”:”horizontal”}} –>
<div class=”wp-block-buttons”><!– wp:button {“backgroundColor”:”vivid-cyan-blue”,”style”:{“color”:{“text”:”#fffffa”},”border”:{“radius”:”2px”}}} –>
<div class=”wp-block-button”><a class=”wp-block-button__link has-vivid-cyan-blue-background-color has-text-color has-background wp-element-button” style=”border-radius:2px;color:#fffffa”>09127171941</a></div>
<!– /wp:button –></div>
<!– /wp:buttons –>

<!– wp:buttons {“layout”:{“type”:”flex”,”justifyContent”:”center”,”orientation”:”horizontal”}} –>
<div class=”wp-block-buttons”><!– wp:button {“backgroundColor”:”vivid-cyan-blue”,”style”:{“color”:{“text”:”#fffffa”},”border”:{“radius”:”2px”}}} –>
<div class=”wp-block-button”><a class=”wp-block-button__link has-vivid-cyan-blue-background-color has-text-color has-background wp-element-button” style=”border-radius:2px;color:#fffffa”>09198274157</a></div>
<!– /wp:button –></div>
<!– /wp:buttons –></div></div>
<!– /wp:cover –>

<!– wp:group {“align”:”full”,”style”:{“color”:{“text”:”#000000″,”background”:”#ffffff”}}} –>
<div class=”wp-block-group alignfull has-text-color has-background” style=”color:#000000;background-color:#ffffff”><!– wp:paragraph {“align”:”center”,”style”:{“typography”:{“lineHeight”:”.9″}},”backgroundColor”:”pale-cyan-blue”,”fontSize”:”medium”} –>
<p class=”has-text-align-center has-pale-cyan-blue-background-color has-background has-medium-font-size” style=”line-height:.9″><strong>اگرمشکل گرفتگی- بوی بد فاضلاب- تخلیه چاه در تهران دارید؟</strong></p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:heading {“textAlign”:”center”,”level”:3,”style”:{“typography”:{“fontSize”:”25px”,”lineHeight”:”1.15″}},”backgroundColor”:”luminous-vivid-amber”} –>
<h3 class=”wp-block-heading has-text-align-center has-luminous-vivid-amber-background-color has-background” id=”schedule-a-visit” style=”font-size:25px;line-height:1.15″><strong>همین حالا تماس بگیرید</strong></h3>
<!– /wp:heading –>

<!– wp:buttons {“layout”:{“type”:”flex”,”justifyContent”:”center”,”orientation”:”horizontal”}} –>
<div class=”wp-block-buttons”><!– wp:button {“width”:50,”style”:{“color”:{“text”:”#ffffff”,”background”:”#0720e3″},”border”:{“radius”:”50px”}},”className”:”is-style-fill”} –>
<div class=”wp-block-button has-custom-width wp-block-button__width-50 is-style-fill”><a class=”wp-block-button__link has-text-color has-background wp-element-button” style=”border-radius:50px;color:#ffffff;background-color:#0720e3″>تماس با ما</a></div>
<!– /wp:button –></div>
<!– /wp:buttons –>

<!– wp:paragraph {“align”:”center”} –>
<p class=”has-text-align-center”>لوله بازکنی شبانه روزی تهران بدون تعطیلی در تمام روزهای سال فعالیت می کند . اگر نیازبه تخلیه چاه و لوله بازکنی در هرجای تهران دارید همین حالا میتوانید باشماره 09198829471 تماس بگیرید تا برای شما سرویسکار مجرب در ۲۰ دقیقه اعزام شود .</p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:heading {“textAlign”:”center”,”style”:{“color”:{“text”:”#000ea3″}}} –>
<h2 class=”wp-block-heading has-text-align-center has-text-color” id=”لوله-بازکنی-شبانه-روزی-در-قم-با-رعایت-نکات-بهداشتی-جهت-پیشگیری-ازانتقال-ویروس-کرونا” style=”color:#000ea3″>لوله بازکنی شبانه روزی در تهران تهران با رعایت نکات بهداشتی جهت پیشگیری ازانتقال ویروس کرونا</h2>
<!– /wp:heading –></div>
<!– /wp:group –>

<!– wp:image {“align”:”center”,”id”:7191,”width”:”474px”,”height”:”474px”,”sizeSlug”:”large”,”linkDestination”:”none”,”style”:{“color”:{}}} –>
<figure class=”wp-block-image aligncenter size-large is-resized”><img src=”https://baradaranco.com/wp-content/uploads/2021/12/InShot_۲۰۲۱۰۲۲۷_۱۴۵۰۲۲۴۳۴-min-1024×1024.jpg” alt=”لوله بازکنی تهران ” class=”wp-image-7191″ style=”width:474px;height:474px”/><figcaption class=”wp-element-caption”>لوله بازکنی تخلیه چاه در تهران </figcaption></figure>
<!– /wp:image –>

<!– wp:paragraph {“align”:”center”,”backgroundColor”:”luminous-vivid-amber”,”textColor”:”black”} –>
<p class=”has-text-align-center has-black-color has-luminous-vivid-amber-background-color has-text-color has-background”>یک لوله بازکن حرفه ای پس ازتشخیص اینکه ایا لوله فرسوده است یا خیر.میزان فنر زنی راتعیین می کند تابه اندازه این حرکت را انجام دهد و از فنرزنی اضافی و احتمالی ترکیدن لوله ها در صورت فرسودگی جلوگیری کند</p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:heading {“level”:3,”style”:{“color”:{“text”:”#000ea3″}}} –>
<h3 class=”wp-block-heading has-text-color” id=”فنرزنی-لوله-درتمام-نقاط-قم” style=”color:#000ea3″>فنرزنی لوله درتمام نقاط تهران </h3>
<!– /wp:heading –>

<!– wp:paragraph {“style”:{“typography”:{“fontSize”:”18px”}}} –>
<p style=”font-size:18px”>روش های خانگی و موقتی برای بازکردن لوله ها وجود دارد که به صورت موقتی و تنها برای چند روزمشکل را به صورت سطحی برطرف می کند اما نمیتواند به طور قطعی مشکل را حل کند. </p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph {“style”:{“typography”:{“fontSize”:”18px”}}} –>
<p style=”font-size:18px”>بوی بد-بالازدگی اب و…مشکلات بسیار دیگر که به دنبال دارد غیرقابل تحمل هستند. پس به دنبال جوابی برای رفع این مشکل هستیم. </p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:image {“align”:”center”,”id”:2543,”width”:”446px”,”height”:”178px”,”sizeSlug”:”large”,”linkDestination”:”none”} –>
<figure class=”wp-block-image aligncenter size-large is-resized”><img src=”https://baradaranco.com/wp-content/uploads/2021/03/colorful-electrician-characters-set-different-poses-with-professional-equipment-master-working-power-pole-isolated_1284-40999.jpg” alt=”لوله بازکنی تهران ” class=”wp-image-2543″ style=”width:446px;height:178px”/><figcaption class=”wp-element-caption”>لوله بازکنی تخلیه چاه تهران </figcaption></figure>
<!– /wp:image –>

<!– wp:paragraph {“style”:{“typography”:{“fontSize”:18}}} –>
<p style=”font-size:18px”>ازطرفی استفاده مکرر از انها موجب تخرب وکاهش طول عمرلوله ها می شود.در نتیجه نیاز به راه حل قطعی ومنطقی داریم . لوله بازکنی در تهران باروش های مختلفی از جمله فنرزنی مخصوصا با که یک روش متداول و موثر و کارامد است که به سرعت لوله های گرفته را بازمیکند .</p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph {“style”:{“typography”:{“fontSize”:18}}} –>
<p style=”font-size:18px”>قدرت بالای فنرزنی در بازکردن لوله ها سرعت و اطمینان کار را تضمین می کند<em>تماس از شما کار خوب از ما</em>.</p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:image {“align”:”center”,”id”:2468,”width”:”455px”,”height”:”345px”,”sizeSlug”:”large”,”linkDestination”:”none”} –>
<figure class=”wp-block-image aligncenter size-large is-resized”><img src=”https://baradaranco.com/wp-content/uploads/2020/10/۲۰۲۰۱۰۱۲_۰۲۰۷۱۷-1.jpg” alt=”تخلیه چاه در تهران ” class=”wp-image-2468″ style=”width:455px;height:345px”/><figcaption class=”wp-element-caption”>تخلیه چاه تهران </figcaption></figure>
<!– /wp:image –>

<!– wp:heading {“textAlign”:”center”,”level”:3,”style”:{“color”:{“text”:”#0013a3″}}} –>
<h3 class=”wp-block-heading has-text-align-center has-text-color” id=”تخلیه-چاه-قم” style=”color:#0013a3″>تخلیه چاه تهران </h3>
<!– /wp:heading –>

<!– wp:paragraph {“align”:”center”,”style”:{“typography”:{“fontSize”:”18px”}}} –>
<p class=”has-text-align-center” style=”font-size:18px”>انجام امر تخلیه چاه و فاضلاب از آن دسته کارهایی است که علاوه بر نیاز به دقت رعایت بالای نکات بهداشتی را نیز می طلبد .چاه فاضلاب خود را هر ۵ سال یک بار بازدید کنید . چاه فاضلاب مملو از ویروس وباکتری و میکروب های گوناگون است که در صورت پخش در محیط منازل و محیط عمومی میتوان سلامتی افراد را به خطر بندازد . بنابراین اگرچه ظاهر تخلیه چاه راحت است اما اگاهی تکنسین در امور بهداشتی و ماهر بون انها در مورد کار بسیار پر اهمیت است .</p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph {“align”:”center”,”style”:{“typography”:{“fontSize”:18}}} –>
<p class=”has-text-align-center” style=”font-size:18px”>گرفتگی چاه فاضلاب رویدادی است که امکان دارد در هرساختمانی و در هر ساعتی از شبانه روز رخ دهد در چنین شرایطی با تخلیه چاه برادران تماس بگیرید. هنگامی که چاه ها پر می شوند نیاز به تخلیه دارند چاه های فاضلاب بنا به دلایلی پرشده وبالا می زنند که بوی بدی داشته و موجب کثیفی اطراف می شود. چاه فاضلاب در زمان مناسب از جایی معلوم میشود که پس از پر شدن سر ریزمیشود وفاضلاب درون چاه از لوله های فاضلاب خارج می شود.</p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:image {“align”:”center”,”id”:2091,”width”:”523px”,”height”:”337px”,”linkDestination”:”none”} –>
<figure class=”wp-block-image aligncenter is-resized”><img src=”https://baradaranco.com/wp-content/uploads/2021/02/۲۰۲۰۱۰۱۳_۰۰۵۰۵۸.jpg” alt=”لوله بازکنی تهران ” class=”wp-image-2091″ style=”width:523px;height:337px”/><figcaption class=”wp-element-caption”>لوله بازکنی تهران </figcaption></figure>
<!– /wp:image –>

<!– wp:heading {“textAlign”:”center”,”level”:3,”style”:{“color”:{“text”:”#0013a3″}}} –>
<h3 class=”wp-block-heading has-text-align-center has-text-color” id=”لوله-بازکنی-قم” style=”color:#0013a3″>لوله بازکنی تهران </h3>
<!– /wp:heading –>

<!– wp:paragraph {“align”:”center”,”style”:{“typography”:{“fontSize”:”18px”}}} –>
<p class=”has-text-align-center” style=”font-size:18px”>خدمات لوله بازکنی ازجمله خدمات فنی مورد نیاز در شهر ها می باشد .معمولا گرفتگی فاضلاب ازجمله گرفتگی توالت فرنگی یا ایرانی اسایش ساکنین خانه را برهم میریزد خدمات رسانی به صورت شبانه روزی انجام می شود .لوله بازکنی تهران بافنر های فولای با فنر های بلند.شرکت برادران ارائه دهنده خدمات لوله بازکنی ارزان و شبانه روزی در خدمت شما می باشد.دریافت خدمات ارزان و سریع از شرکت برادران طبق نرخ اتحادیه می باشد.</p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph {“align”:”center”,”style”:{“typography”:{“fontSize”:18}}} –>
<p class=”has-text-align-center” style=”font-size:18px”><strong>این لوله بازکن ها همگی دارای تجربه بسیار عالی درزمینه لوله بازکنی 24 ساعته هستند وهرنوع گرفتگی رابدون اسیب رساندن به تجهیزات خانه و… هنگامی به لوله بازکنی نیازداریم. که بامشکلاتی نظیر گرفتگی لوله یا سینک بالا زدن چاه فاضلاب وچنین مواردی مواجه شده ایم ممکن است به جای مراجعه به متخصصان تخلیه چاه به لوله بازکن مراجعه کرد.</strong></p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:gallery {“linkTo”:”none”} –>
<figure class=”wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped”><!– wp:image {“id”:5997,”sizeSlug”:”large”,”linkDestination”:”none”} –>
<figure class=”wp-block-image size-large”><img src=”https://baradaranco.com/wp-content/uploads/2021/10/Screenshot_۲۰۲۰۰۹۲۱-۲۳۱۳۴۶.png” alt=”رفع گرفتگی توالت تهران ” class=”wp-image-5997″/><figcaption class=”wp-element-caption”>رفع گرفتگی توالت در تهران </figcaption></figure>
<!– /wp:image –>

<!– wp:image {“id”:5396,”sizeSlug”:”large”,”linkDestination”:”none”} –>
<figure class=”wp-block-image size-large”><img src=”https://baradaranco.com/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot_۲۰۲۰۰۹۲۱-۲۳۱۵۰۴.png” alt=”رفع گرفتگی لوله فاضلاب در تهران ” class=”wp-image-5396″/><figcaption class=”wp-element-caption”>رفع گرفتگی لوله فاضلاب در تهران </figcaption></figure>
<!– /wp:image –>

<!– wp:image {“id”:4109,”sizeSlug”:”large”,”linkDestination”:”none”} –>
<figure class=”wp-block-image size-large”><img src=”https://baradaranco.com/wp-content/uploads/2021/05/Screenshot_۲۰۲۰۰۹۲۱-۲۳۱۴۰۲.png” alt=”خارج کردن اشیا در تهران ” class=”wp-image-4109″/><figcaption class=”wp-element-caption”>خارج کردن اشیا خارج کردن اشیا در تهران </figcaption></figure>
<!– /wp:image –></figure>
<!– /wp:gallery –>

<!– wp:columns {“align”:”wide”} –>
<div class=”wp-block-columns alignwide”><!– wp:column {“style”:{“color”:{“background”:”#ffe97d”,”text”:”#000000″},”elements”:{“link”:{“color”:{“text”:”#000000″}}},”spacing”:{“padding”:{“top”:”2em”,”right”:”2em”,”bottom”:”2em”,”left”:”2em”}}}} –>
<div class=”wp-block-column has-text-color has-background has-link-color” style=”color:#000000;background-color:#ffe97d;padding-top:2em;padding-right:2em;padding-bottom:2em;padding-left:2em”><!– wp:heading {“textAlign”:”center”,”level”:4,”style”:{“color”:{“text”:”#de1212″}}} –>
<h4 class=”wp-block-heading has-text-align-center has-text-color” id=”رفع-گرفتگی-توالت-در-قم” style=”color:#de1212″> رفع گرفتگی توالت</h4>
<!– /wp:heading –>

<!– wp:separator {“opacity”:”css”,”style”:{“color”:{“background”:”#000000″}},”className”:”is-style-wide”} –>
<hr class=”wp-block-separator has-text-color has-css-opacity has-background is-style-wide” style=”background-color:#000000;color:#000000″/>
<!– /wp:separator –>

<!– wp:list –>
<ul><!– wp:list-item –>
<li>در صورت نیاز به سرویس‌کار لوله بازکن جهت رفع <strong>گرفتگی چاه توالت </strong>، در خانه با سرویس‌کاران ما تماس بگیرید. با تماس شما سرویس‌کار ماهر و باتجربه در کوتاه‌ترین زمان به منزل شما اعزام می‌کنیم. و رفع گرفتگی لوله توالت فرنگی یا ایرانی در کمترین زمان انجام می‌شود. همچنین لوله بازکنی با مناسب‌ترین قیمت انجام می‌گیرد.</li>
<!– /wp:list-item –></ul>
<!– /wp:list –>

<!– wp:buttons {“align”:”full”,”layout”:{“type”:”flex”,”justifyContent”:”center”,”orientation”:”horizontal”}} –>
<div class=”wp-block-buttons alignfull”><!– wp:button {“textColor”:”white”,”width”:100,”style”:{“color”:{“background”:”#3907e3″},”border”:{“radius”:”0px”}}} –>
<div class=”wp-block-button has-custom-width wp-block-button__width-100″><a class=”wp-block-button__link has-white-color has-text-color has-background wp-element-button” href=”https://baradaranco.com/%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%a9%d9%86%db%8c-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87loleh-bazkoni-zaferanieh/” style=”border-radius:0px;background-color:#3907e3″>ادامه مطلب</a></div>
<!– /wp:button –></div>
<!– /wp:buttons –></div>
<!– /wp:column –>

<!– wp:column {“style”:{“color”:{“background”:”#d1d1e1″,”text”:”#000000″},”elements”:{“link”:{“color”:{“text”:”#000000″}}},”spacing”:{“padding”:{“top”:”2em”,”right”:”2em”,”bottom”:”2em”,”left”:”2em”}}}} –>
<div class=”wp-block-column has-text-color has-background has-link-color” style=”color:#000000;background-color:#d1d1e1;padding-top:2em;padding-right:2em;padding-bottom:2em;padding-left:2em”><!– wp:heading {“textAlign”:”center”,”level”:4,”style”:{“color”:{“text”:”#d82626″}}} –>
<h4 class=”wp-block-heading has-text-align-center has-text-color” id=”رفع-گرفتگی-لوله-فاضلاب-در-قم” style=”color:#d82626″>رفع گرفتگی لوله فاضلاب</h4>
<!– /wp:heading –>

<!– wp:separator {“opacity”:”css”,”className”:”is-style-wide”} –>
<hr class=”wp-block-separator has-css-opacity is-style-wide”/>
<!– /wp:separator –>

<!– wp:list –>
<ul><!– wp:list-item –>
<li>شرکت برادران سراسر شهر تهران را تحت پوشش خدمات لوله بازکنی قرار داده تا هرکس از هرجای تهران نیاز به رفع گرفتگی لوله ها داشت بدون دغدغه بتواند بدون تعطیلی و در هر ساعت شبانه روز از خدمات این شرکت استفاده نماید . سرویسکاران حرفه ای شرکت برادران با پیشرفته ترین ابزار و بدون کثیفی و کنده کاری مشکلات شمارا ۱۰۰%تضمینی حل </li>
<!– /wp:list-item –></ul>
<!– /wp:list –>

<!– wp:buttons {“align”:”full”,”layout”:{“type”:”flex”,”justifyContent”:”center”,”orientation”:”horizontal”}} –>
<div class=”wp-block-buttons alignfull”><!– wp:button {“textColor”:”white”,”width”:100,”style”:{“color”:{“background”:”#2207e3″},”border”:{“radius”:”0px”}},”className”:”is-style-fill”} –>
<div class=”wp-block-button has-custom-width wp-block-button__width-100 is-style-fill”><a class=”wp-block-button__link has-white-color has-text-color has-background wp-element-button” href=”https://baradaranco.com/%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%a9%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%da%a9-pipe-opener-eivanak/” style=”border-radius:0px;background-color:#2207e3″>ادامه مطلب</a></div>
<!– /wp:button –></div>
<!– /wp:buttons –></div>
<!– /wp:column –>

<!– wp:column {“style”:{“color”:{“background”:”#c0ebf1″,”text”:”#000000″},”elements”:{“link”:{“color”:{“text”:”#000000″}}},”spacing”:{“padding”:{“top”:”2em”,”right”:”2em”,”bottom”:”2em”,”left”:”2em”}}}} –>
<div class=”wp-block-column has-text-color has-background has-link-color” style=”color:#000000;background-color:#c0ebf1;padding-top:2em;padding-right:2em;padding-bottom:2em;padding-left:2em”><!– wp:heading {“textAlign”:”center”,”level”:4,”style”:{“color”:{“text”:”#de0b0b”}}} –>
<h4 class=”wp-block-heading has-text-align-center has-text-color” id=”خارج-کردن-اشیا-از-لوله-در-قم” style=”color:#de0b0b”>خارج کردن اشیا از لوله</h4>
<!– /wp:heading –>

<!– wp:separator {“opacity”:”css”,”className”:”is-style-wide”} –>
<hr class=”wp-block-separator has-css-opacity is-style-wide”/>
<!– /wp:separator –>

<!– wp:list –>
<ul><!– wp:list-item –>
<li>روزانه بسیاری از مردم با افتادن اشیا ارزشمند مانند طلا ,موبایل ,دسته کلید و… در چاه فاضلاب توالت مواجه می شوند .در اوردن اشیا از چاه فاضلاب مخصوصا زمانی که از ۵۰ متر بیشتر باشد به افراد با تجربه و ابزار مخصوص دارد .شرکت برادران بهترین سرویسکاران مجرب خود را برای ارائه این خدمات در سراسر هویزه مستقر نموده است.</li>
<!– /wp:list-item –></ul>
<!– /wp:list –>

<!– wp:buttons {“align”:”full”,”layout”:{“type”:”flex”,”justifyContent”:”center”,”orientation”:”horizontal”}} –>
<div class=”wp-block-buttons alignfull”><!– wp:button {“textColor”:”white”,”width”:100,”style”:{“border”:{“radius”:”0px”},”color”:{“background”:”#1b07e3″}},”className”:”is-style-fill”} –>
<div class=”wp-block-button has-custom-width wp-block-button__width-100 is-style-fill”><a class=”wp-block-button__link has-white-color has-text-color has-background wp-element-button” href=”https://baradaranco.com/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-09127171941-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7/” style=”border-radius:0px;background-color:#1b07e3″>ادامه مطلب</a></div>
<!– /wp:button –></div>
<!– /wp:buttons –></div>
<!– /wp:column –></div>
<!– /wp:columns –>

<!– wp:columns {“align”:”wide”} –>
<div class=”wp-block-columns alignwide”><!– wp:column {“style”:{“color”:{“background”:”#ffe97d”,”text”:”#000000″},”elements”:{“link”:{“color”:{“text”:”#000000″}}},”spacing”:{“padding”:{“top”:”2em”,”right”:”2em”,”bottom”:”2em”,”left”:”2em”}}}} –>
<div class=”wp-block-column has-text-color has-background has-link-color” style=”color:#000000;background-color:#ffe97d;padding-top:2em;padding-right:2em;padding-bottom:2em;padding-left:2em”><!– wp:heading {“textAlign”:”center”,”level”:3,”style”:{“color”:{“text”:”#0300a3″}}} –>
<h3 class=”wp-block-heading has-text-align-center has-text-color” id=”حفاری-چاه-فاضلاب-قم” style=”color:#0300a3″>حفاری چاه فاضلاب </h3>
<!– /wp:heading –>

<!– wp:separator {“opacity”:”css”,”style”:{“color”:{“background”:”#000000″}},”className”:”is-style-wide”} –>
<hr class=”wp-block-separator has-text-color has-css-opacity has-background is-style-wide” style=”background-color:#000000;color:#000000″/>
<!– /wp:separator –>

<!– wp:paragraph –>
<p>کندن حفرچاه-حفرچاه فاضلاب جذبی-حفرچاه اب باران-حفاری میله و شمع ساختمان با قیمت مناسب کاملا حرفه ای-حفاری چاه تضمینی در سراسر تهران شبانه روزی شرکت برادران مستقیم باسرویسکاربه صورت حرفه ای با کارگرانی مجرب بابیش از 20 سال سابقه کار در امر چاه کنی با مقنی حرفه ای ارزان تر از همه جا زیر اتحادیه انجام می شود</p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:buttons {“align”:”full”,”layout”:{“type”:”flex”,”justifyContent”:”center”,”orientation”:”horizontal”}} –>
<div class=”wp-block-buttons alignfull”><!– wp:button {“textColor”:”white”,”width”:100,”style”:{“color”:{“background”:”#4807e3″},”border”:{“radius”:”0px”}}} –>
<div class=”wp-block-button has-custom-width wp-block-button__width-100″><a class=”wp-block-button__link has-white-color has-text-color has-background wp-element-button” href=”https://baradaranco.com/%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%a9%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%a7-09198274157-%d8%aa%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%87-%da%86%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%b5%d8%af/” style=”border-radius:0px;background-color:#4807e3″>ادامه مطلب</a></div>
<!– /wp:button –></div>
<!– /wp:buttons –></div>
<!– /wp:column –>

<!– wp:column {“style”:{“color”:{“background”:”#d1d1e1″,”text”:”#000000″},”elements”:{“link”:{“color”:{“text”:”#000000″}}},”spacing”:{“padding”:{“top”:”2em”,”right”:”2em”,”bottom”:”2em”,”left”:”2em”}}}} –>
<div class=”wp-block-column has-text-color has-background has-link-color” style=”color:#000000;background-color:#d1d1e1;padding-top:2em;padding-right:2em;padding-bottom:2em;padding-left:2em”><!– wp:heading {“textAlign”:”center”,”level”:3,”style”:{“color”:{“text”:”#000ea3″}}} –>
<h3 class=”wp-block-heading has-text-align-center has-text-color” id=”لوله-کشی-قم” style=”color:#000ea3″>لوله کشی </h3>
<!– /wp:heading –>

<!– wp:separator {“opacity”:”css”,”className”:”is-style-wide”} –>
<hr class=”wp-block-separator has-css-opacity is-style-wide”/>
<!– /wp:separator –>

<!– wp:list –>
<ul><!– wp:list-item –>
<li>خدمات لوله کشی ساختمان شامل اب و فاضلاب و گاز- ترکیدگی لوله و بیش از ۲۰ خدمات دیگر در بانرخ مصوب اتحادیه و ضمانت همه خدمات لوله کشی با فاکتور معتبر به صورت شبانه روزی رابه ما بسپارید .نصب پکیج و لوله کشی پکیج ، نصب پمپ فشار آب یا پمپ سیرکولار آب گرم ، نشت یابی لوله ، نم و نصب روشویی و نصب کاسه توالت ایرانی…</li>
<!– /wp:list-item –></ul>
<!– /wp:list –>

<!– wp:buttons {“align”:”full”,”layout”:{“type”:”flex”,”justifyContent”:”center”,”orientation”:”horizontal”}} –>
<div class=”wp-block-buttons alignfull”><!– wp:button {“textColor”:”white”,”width”:100,”style”:{“color”:{“background”:”#3907e3″},”border”:{“radius”:”0px”}},”className”:”is-style-fill”} –>
<div class=”wp-block-button has-custom-width wp-block-button__width-100 is-style-fill”><a class=”wp-block-button__link has-white-color has-text-color has-background wp-element-button” href=”https://baradaranco.com/%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%a9%d9%86%db%8c-%d9%82%d9%85-loleh-bazkoni-qom/” style=”border-radius:0px;background-color:#3907e3″>ادامه مطلب</a></div>
<!– /wp:button –></div>
<!– /wp:buttons –></div>
<!– /wp:column –>

<!– wp:column {“style”:{“color”:{“background”:”#c0ebf1″,”text”:”#000000″},”elements”:{“link”:{“color”:{“text”:”#000000″}}},”spacing”:{“padding”:{“top”:”2em”,”right”:”2em”,”bottom”:”2em”,”left”:”2em”}}}} –>
<div class=”wp-block-column has-text-color has-background has-link-color” style=”color:#000000;background-color:#c0ebf1;padding-top:2em;padding-right:2em;padding-bottom:2em;padding-left:2em”><!– wp:heading {“textAlign”:”center”,”style”:{“color”:{“text”:”#2100b6″}},”fontSize”:”medium”} –>
<h2 class=”wp-block-heading has-text-align-center has-text-color has-medium-font-size” style=”color:#2100b6″><strong>لایروبی چاه </strong></h2>
<!– /wp:heading –>

<!– wp:separator {“opacity”:”css”,”className”:”is-style-wide”} –>
<hr class=”wp-block-separator has-css-opacity is-style-wide”/>
<!– /wp:separator –>

<!– wp:list –>
<ul><!– wp:list-item –>
<li>قبل از لایروبی چاه باید نسبت به تخلیه چاه اقدام کرد. بعداز تخلیه افراد متخصص برای تراشیدن لایه های ته نشین شده و رسوب کرده وارد چاه میشوند بعداز لایروبی چاه و لجن ها و مواد اضافی را از درون چاه خارج میکنند اصطلاحا به این کار لجن کشی می گویند و چاه دوباره اماده بازدهی می شود.لایروبی چاه به صورت حرفه ای و شبانه روزی و ارزان </li>
<!– /wp:list-item –></ul>
<!– /wp:list –>

<!– wp:buttons {“align”:”full”,”layout”:{“type”:”flex”,”justifyContent”:”center”,”orientation”:”horizontal”}} –>
<div class=”wp-block-buttons alignfull”><!– wp:button {“textColor”:”white”,”width”:100,”style”:{“color”:{“background”:”#0709e3″},”border”:{“radius”:”0px”}}} –>
<div class=”wp-block-button has-custom-width wp-block-button__width-100″><a class=”wp-block-button__link has-white-color has-text-color has-background wp-element-button” href=”https://baradaranco.com/%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%a9%d9%86%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%87%d8%b1-loleh-bazkoni-kianshahr/” style=”border-radius:0px;background-color:#0709e3″>ادامه مطلب</a></div>
<!– /wp:button –></div>
<!– /wp:buttons –></div>
<!– /wp:column –></div>
<!– /wp:columns –>

<!– wp:gallery {“columns”:3,”linkTo”:”none”} –>
<figure class=”wp-block-gallery has-nested-images columns-3 is-cropped”><!– wp:image {“id”:2121,”sizeSlug”:”full”,”linkDestination”:”none”} –>
<figure class=”wp-block-image size-full”><img src=”https://baradaranco.com/wp-content/uploads/2021/02/IMG_۲۰۲۰۰۹۱۹_۱۵۵۷۴۶.jpg” alt=”حفاری چاه تهران ” class=”wp-image-2121″/><figcaption class=”wp-element-caption”>حفاری چاه تخلیه چاه تهران </figcaption></figure>
<!– /wp:image –>

<!– wp:image {“id”:2456,”sizeSlug”:”large”,”linkDestination”:”none”} –>
<figure class=”wp-block-image size-large”><img src=”https://baradaranco.com/wp-content/uploads/2021/03/household-renovation-professions_52683-46957.jpg” alt=”لوله کشی تهران ” class=”wp-image-2456″/><figcaption class=”wp-element-caption”>لوله کشی تهران </figcaption></figure>
<!– /wp:image –>

<!– wp:image {“id”:2907,”sizeSlug”:”large”,”linkDestination”:”none”} –>
<figure class=”wp-block-image size-large”><img src=”https://baradaranco.com/wp-content/uploads/2021/04/steel-wrenches-tools_144627-29278.jpg” alt=”لایروبی چاه تهران ” class=”wp-image-2907″/><figcaption class=”wp-element-caption”>لایروبی چاه تخلیه چاه تهران </figcaption></figure>
<!– /wp:image –></figure>
<!– /wp:gallery –>

<!– wp:heading {“level”:3,”style”:{“color”:{“text”:”#0017a3″}}} –>
<h3 class=”wp-block-heading has-text-color” id=”چاه-بازکن-در-قم” style=”color:#0017a3″>چاه بازکن در تهران </h3>
<!– /wp:heading –>

<!– wp:paragraph {“style”:{“typography”:{“fontSize”:”18px”}}} –>
<p style=”font-size:18px”>گرفتگی و ترکیدگی لوله ها به دلیل مختلفی اتفاق می افتد اما دلیل این اتفاق هرچیزی که باشد برای اهالی ساختمان آزار دهنده خواهد بود و روند زندگی روزمره انها را مختل خواهد کرد .</p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph {“style”:{“typography”:{“fontSize”:”18px”}}} –>
<p style=”font-size:18px”>گرفتگی و ترکیدگی لوله ها به دلیل مختلفی اتفاق می افتد اما دلیل این اتفاق هرچیزی که باشد برای اهالی ساختمان آزار دهنده خواهد بود و روند زندگی روزمره انها را مختل خواهد کرد .</p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph {“style”:{“typography”:{“fontSize”:”18px”}}} –>
<p style=”font-size:18px”><strong>شرکت برادران ارائه دهنده خدمات جهت رفع گرفتگی و تشخیص گرفتگی لوله و تخلیه چاه در سراسر تهران و سایر محله ها در خدمت شما مشتریان عزیز می باشد تماس ازشما کار خوب ازما</strong> <strong>.</strong></p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:image {“align”:”center”,”id”:7613,”width”:”485px”,”height”:”485px”,”sizeSlug”:”large”,”linkDestination”:”none”} –>
<figure class=”wp-block-image aligncenter size-large is-resized”><img src=”https://baradaranco.com/wp-content/uploads/2021/12/InShot_۲۰۲۱۰۲۲۵_۱۵۵۳۲۰۸۹۷-min-1024×1024.jpg” alt=”لوله بازکنی تخلیه چاه” class=”wp-image-7613″ style=”width:485px;height:485px”/><figcaption class=”wp-element-caption”>لوله بازکنی تخلیه چاه </figcaption></figure>
<!– /wp:image –>

<!– wp:heading {“level”:3,”style”:{“color”:{“text”:”#000da6″}}} –>
<h3 class=”wp-block-heading has-text-color” style=”color:#000da6″>دلایل گرفتگی لوله فاضلاب</h3>
<!– /wp:heading –>

<!– wp:paragraph {“style”:{“typography”:{“fontSize”:”18px”}}} –>
<p style=”font-size:18px”>دلایل مختلفی برای گرفتگی چاه ولوله بازکنی وجود دارد.عم رعایت مسائل بهاشتی مربوط به لوله های فاضلاب ریختن باقی مانه مواد غذایی-ریختن مو-دستمال کاغذی و… باعث گرفتگی های مختلف در لوله شده و نیاز به لوله بازکن احساس می شود. گرفتگی لوله ها ممکن است برای انواع لوله ها اتفاق بیوفتد که باید توسط متخصص لوله بازکنی (لوله بازکن) یا کسی که به اندازه کافی با شغل لوله بازکنی اشنایی دارد با بهترین روش ها(ستگاه لوله بازکنی ) انجام می شود. شما میتوانید خدمات لوله بازکنی تهران و شهرستان ها را به تیم متخصص لوله بازکنی-لایروبی چاه- تخلیه چاه-چاه بازکنی شرکت برادران بسپارید.لوله بازکنی توسط متخصصین لوله بازکن با بهترین کیفیت لوله بازکنی انجام می شود. با ثبت درخواست لوله بازکنی ما بهترین هارا با مناسب ترین قیمت لوله بازکنی به شما عرضه می کنیم.</p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:image {“align”:”center”,”id”:7405,”width”:”426px”,”height”:”426px”,”sizeSlug”:”large”,”linkDestination”:”none”} –>
<figure class=”wp-block-image aligncenter size-large is-resized”><img src=”https://baradaranco.com/wp-content/uploads/2020/09/InShot_۲۰۲۱۰۲۲۵_۱۶۲۹۵۲۵۵۱-min-1024×1024.jpg” alt=”لوله بازکنی تهران ” class=”wp-image-7405″ style=”width:426px;height:426px”/><figcaption class=”wp-element-caption”>لوله بازکنی تخلیه چاه تهران </figcaption></figure>
<!– /wp:image –>

<!– wp:heading –>
<h2 class=”wp-block-heading” id=”خدمات-لوله-بازکنی-قابل-ارائه-شرکت-برادران”>خدمات لوله بازکنی قابل ارائه شرکت برادران</h2>
<!– /wp:heading –>

<!– wp:list {“style”:{“typography”:{“fontSize”:18}},”textColor”:”white”,”gradient”:”midnight”} –>
<ul style=”font-size:18px” class=”has-white-color has-midnight-gradient-background has-text-color has-background”><!– wp:list {“style”:{“typography”:{“fontSize”:18}},”textColor”:”white”,”gradient”:”midnight”} –>
<ul style=”font-size:18px” class=”has-white-color has-midnight-gradient-background has-text-color has-background”><!– wp:list-item –>
<li>بازکردن لوله فاضلاب منتهی به اشپزخانه منازل</li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li>لوله بازکنی با دستگاه ژنراتور برقی</li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li>انجام لوله بازکنی با واتر جت و دستگاه تراکم هوا<mark class=”annotation-text annotation-text-yoast” id=”annotation-text-a84232cc-4c63-4236-910e-53196bb6ffc2″></mark></li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li>لوله بازکنی با فنرهای بلند و فولادی<mark class=”annotation-text annotation-text-yoast” id=”annotation-text-b795ed03-2116-43ab-8b04-556641bdd058″></mark></li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li>استفاده از تیم های مجرب ومتخصص درزمینه بازکردن لوله فاضلاب</li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li>ارائه خدمات تخصصی در منازل مسکونی-مناطق تجاری در تهران </li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li>امادگی فوری جهت اعزام به محل جهت خدمات</li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li>اماده عقد قرارداد با ارگانهای دولتی- هتل ها- شرکت ها- کارخانجات ومسکونی</li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li>بازکردن جرم و رسوب لوله اشپزخانه و حمام</li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li>تشخیص مکان دقیق ترکیدگی لوله حمام و دستشویی در تهران </li>
<!– /wp:list-item –></ul>
<!– /wp:list –></ul>
<!– /wp:list –>

<!– wp:media-text {“align”:”full”,”mediaPosition”:”right”,”mediaId”:2878,”mediaLink”:”https://baradaranco.com/%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%a9%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b2%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%a8-loleh-bazkoni-dezashib/inshot_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b1%db%b0%db%b2%db%b2%db%b5_%db%b2%db%b1%db%b5%db%b9%db%b1%db%b1%db%b1%db%b8%db%b5-4/#main”,”mediaType”:”image”,”mediaWidth”:60,”verticalAlignment”:”top”,”style”:{“color”:{“background”:”#121c1c”,”text”:”#fffdc7″},”elements”:{“link”:{“color”:{“text”:”#fffdc7″}}}}} –>
<div class=”wp-block-media-text alignfull has-media-on-the-right is-stacked-on-mobile is-vertically-aligned-top has-text-color has-background has-link-color” style=”color:#fffdc7;background-color:#121c1c;grid-template-columns:auto 60%”><div class=”wp-block-media-text__content”><!– wp:group {“style”:{“spacing”:{“padding”:{“top”:”2em”,”right”:”2em”,”bottom”:”2em”,”left”:”2em”}},”elements”:{“link”:{“color”:{“text”:”#fffdc7″}}}}} –>
<div class=”wp-block-group has-link-color” style=”padding-top:2em;padding-right:2em;padding-bottom:2em;padding-left:2em”><!– wp:paragraph {“className”:”wp-block-heading”,”fontSize”:”medium”} –>
<p class=”wp-block-heading has-medium-font-size”> تمام خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه با فاکتور معتبرانجام میشودتماس از شما کار خوب از ما کار خوب را ازما بخواهید. </p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph {“style”:{“elements”:{“link”:{“color”:{“text”:”#fffdc7″}}},”color”:{“text”:”#fffdc7″}}} –>
<p class=”has-text-color has-link-color” style=”color:#fffdc7″><strong>تماس با ما→</strong></p>
<!– /wp:paragraph –></div>
<!– /wp:group –></div><figure class=”wp-block-media-text__media”><img src=”https://baradaranco.com/wp-content/uploads/2020/09/InShot_۲۰۲۱۰۲۲۵_۲۱۵۹۱۱۱۸۵-2-1024×1024.jpg” alt=”لوله بازکنی” class=”wp-image-2878 size-full”/></figure></div>
<!– /wp:media-text –>

<!– wp:image {“align”:”center”,”id”:2119,”width”:”481px”,”height”:”385px”,”sizeSlug”:”large”,”linkDestination”:”none”} –>
<figure class=”wp-block-image aligncenter size-large is-resized”><img src=”https://baradaranco.com/wp-content/uploads/2021/02/unnamed.jpg” alt=”سرویس توالت فرنگی تهران ” class=”wp-image-2119″ style=”width:481px;height:385px”/><figcaption class=”wp-element-caption”>نصب و تعمیر توالت فرنگی تهران </figcaption></figure>
<!– /wp:image –>

<!– wp:heading {“textAlign”:”center”,”level”:3,”style”:{“color”:{“text”:”#0006a3″}}} –>
<h3 class=”wp-block-heading has-text-align-center has-text-color” id=”نصب-و-تعمیر-توالت-فرنگی-قم” style=”color:#0006a3″>نصب و تعمیر توالت فرنگی تهران </h3>
<!– /wp:heading –>

<!– wp:paragraph {“align”:”center”,”style”:{“typography”:{“fontSize”:”18px”}}} –>
<p class=”has-text-align-center” style=”font-size:18px”>برای خدمات سرویس توالت فرنگی و نصب توالت فرنگی و رفع گرفتگی وبوی بد توالت فرنگی وتعمیر فلش تانک وسیفون درتمام نقاط خیابان تهران در ۲۰ دقیقه ارزان و فوری و شبانه روزی خدمات فنی شرکت برادران تعمیر توالت فرنگی ونصب توالت فرنگی از جمله خدماتی است که توسط تعمیرکار حرفه ای با هزینه ارزان وکاملا تضمینی جهت تعمیر انجام می گیرد .</p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:buttons {“layout”:{“type”:”flex”,”justifyContent”:”center”,”orientation”:”horizontal”}} –>
<div class=”wp-block-buttons”><!– wp:button {“backgroundColor”:”black”,”style”:{“color”:{“text”:”#fffffa”},”border”:{“radius”:”2px”}}} –>
<div class=”wp-block-button”><a class=”wp-block-button__link has-black-background-color has-text-color has-background wp-element-button” href=”https://baradaranco.com/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%8609198274157%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa/” style=”border-radius:2px;color:#fffffa”>ادامه مطلب</a></div>
<!– /wp:button –></div>
<!– /wp:buttons –>

<!– wp:image {“align”:”center”,”id”:7893,”width”:”497px”,”height”:”497px”,”sizeSlug”:”large”,”linkDestination”:”none”} –>
<figure class=”wp-block-image aligncenter size-large is-resized”><img src=”https://baradaranco.com/wp-content/uploads/2020/10/InShot_۲۰۲۱۰۲۲۵_۱۶۰۵۰۴۵۹۵-min-1024×1024.jpg” alt=”لوله بازکنی تهران ” class=”wp-image-7893″ style=”width:497px;height:497px”/><figcaption class=”wp-element-caption”>لوله بازکنی تخلیه چاه تهران </figcaption></figure>
<!– /wp:image –>

<!– wp:group {“style”:{“spacing”:{“padding”:{“top”:”var:preset|spacing|80″,”right”:”0″,”bottom”:”var:preset|spacing|80″,”left”:”0″}}},”backgroundColor”:”white”,”layout”:{“type”:”default”}} –>
<div class=”wp-block-group has-white-background-color has-background” style=”padding-top:var(–wp–preset–spacing–80);padding-right:0;padding-bottom:var(–wp–preset–spacing–80);padding-left:0″><!– wp:site-title {“textAlign”:”center”,”style”:{“typography”:{“fontStyle”:”normal”,”fontWeight”:”700″}},”fontSize”:”medium”} /–>

<!– wp:site-tagline {“textAlign”:”center”,”fontSize”:”medium”} /–>

<!– wp:spacer {“height”:”20px”} –>
<div style=”height:20px” aria-hidden=”true” class=”wp-block-spacer”></div>
<!– /wp:spacer –>

<!– wp:buttons {“layout”:{“type”:”flex”,”justifyContent”:”center”}} –>
<div class=”wp-block-buttons”><!– wp:button {“width”:100} –>
<div class=”wp-block-button has-custom-width wp-block-button__width-100″><a class=”wp-block-button__link wp-element-button”>۱_شرکت خدمات فنی برادران اماده عقد قرارداد با ارگان های دولتی کارخانجات هتل ها شرکت ها و منازل مسکونی می باشد .</a></div>
<!– /wp:button –>

<!– wp:button {“width”:100} –>
<div class=”wp-block-button has-custom-width wp-block-button__width-100″><a class=”wp-block-button__link wp-element-button”>۲_سرویسکاران شرکت خدمات فنی برادران درو تخصصی وحرفه لوله بازکنی تخلیه چاه چاه بازکن دیده ان.</a></div>
<!– /wp:button –>

<!– wp:button {“width”:100} –>
<div class=”wp-block-button has-custom-width wp-block-button__width-100″><a class=”wp-block-button__link wp-element-button”>۳_تمامی خدمات شرکت برادران بافاکتور معتعبر ارئه می شود.</a></div>
<!– /wp:button –>

<!– wp:button {“width”:100,”className”:”is-style-fill”} –>
<div class=”wp-block-button has-custom-width wp-block-button__width-100 is-style-fill”><a class=”wp-block-button__link wp-element-button”>۴_اگر مشکل ازار دهندهی گرفتگی لوله یا بوی بد فاضلاب را دارید همین الان با ما تماس بگیرید تا ما در اسرع وقت مشکل شما را حل کنیم . </a></div>
<!– /wp:button –></div>
<!– /wp:buttons –></div>
<!– /wp:group –>

<!– wp:image {“align”:”center”,”id”:7404,”width”:”488px”,”height”:”488px”,”sizeSlug”:”large”,”linkDestination”:”none”} –>
<figure class=”wp-block-image aligncenter size-large is-resized”><img src=”https://baradaranco.com/wp-content/uploads/2020/09/InShot_۲۰۲۱۰۲۲۵_۱۷۴۳۰۸۷۱۲-min-1024×1024.jpg” alt=”تخلیه چاه تهران ” class=”wp-image-7404″ style=”width:488px;height:488px”/><figcaption class=”wp-element-caption”>لوله بازکنی تخلیه چاه تهران </figcaption></figure>
<!– /wp:image –>

<!– wp:heading –>
<h2 class=”wp-block-heading” id=”خدمات-تخلیه-چاه-شرکت-برادران”>خدمات تخلیه چاه شرکت برادران</h2>
<!– /wp:heading –>

<!– wp:list {“style”:{“typography”:{“fontSize”:18}},”textColor”:”white”,”gradient”:”midnight”} –>
<ul style=”font-size:18px” class=”has-white-color has-midnight-gradient-background has-text-color has-background”><!– wp:list {“style”:{“typography”:{“fontSize”:18}},”textColor”:”white”,”gradient”:”midnight”} –>
<ul style=”font-size:18px” class=”has-white-color has-midnight-gradient-background has-text-color has-background”><!– wp:list-item –>
<li>تخلیه چاه در لواسان با تانکر کوچک و بزرگ</li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li>تخلیه چاه در لواسان با پمپ لجن کشو کفکش ومکنده</li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li>تشخیص مکان دقیق درب چاه و تبدیل چاه فرسوده به چاه جدید در تهران </li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li>بازکردن رسوب و جرم لوله اشپز خانه و حمام</li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li>ترمیم و تعویض کاسه توالت فرنگی و ایرانی</li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li>خارج کردن طلا و اشیا گران قیمت از کاسه دستشویی<mark class=”annotation-text annotation-text-yoast” id=”annotation-text-c26bdfbe-a361-4e88-81b5-d4426965a9a6″></mark></li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li>تخلیه چاه ولوله بازکنی شبانه روزی با ضمانت کاری</li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li>به کارگیری لوله بازکن ماهر وخدمات فوری ۲۰ دقیقه ای تهران </li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li>لوله بازکنی و تخلیه چاه بدون تعطیلی شبانه روزی</li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li>لوله بازکنی و تخلیه چاه در حال فعالیت در منطقه ۲۲گانه تهران</li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li>تشخیص مکان دقیق چاه</li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li>تعمیر کاری موتورخانه وشوفاژ</li>
<!– /wp:list-item –></ul>
<!– /wp:list –></ul>
<!– /wp:list –>

<!– wp:columns {“align”:”full”} –>
<div class=”wp-block-columns alignfull”><!– wp:column {“width”:”50%”} –>
<div class=”wp-block-column” style=”flex-basis:50%”><!– wp:cover {“overlayColor”:”luminous-vivid-amber”,”minHeight”:600,”isDark”:false} –>
<div class=”wp-block-cover is-light” style=”min-height:600px”><span aria-hidden=”true” class=”wp-block-cover__background has-luminous-vivid-amber-background-color has-background-dim-100 has-background-dim”></span><div class=”wp-block-cover__inner-container”><!– wp:image {“align”:”center”,”id”:2926,”width”:”387px”,”height”:”259px”,”sizeSlug”:”large”,”linkDestination”:”none”} –>
<figure class=”wp-block-image aligncenter size-large is-resized”><img src=”https://baradaranco.com/wp-content/uploads/2021/04/Screenshot_۲۰۲۱-۰۴-۰۵-۲۰-۵۴-۵۵-1.png” alt=”کول گذاری فاضلاب تهران ” class=”wp-image-2926″ style=”width:387px;height:259px”/><figcaption class=”wp-element-caption”>کول گذاری فاضلاب تهران </figcaption></figure>
<!– /wp:image –></div></div>
<!– /wp:cover –></div>
<!– /wp:column –>

<!– wp:column {“verticalAlignment”:”center”,”style”:{“spacing”:{“padding”:{“top”:”1em”,”right”:”1em”,”bottom”:”1em”,”left”:”1em”}}}} –>
<div class=”wp-block-column is-vertically-aligned-center” style=”padding-top:1em;padding-right:1em;padding-bottom:1em;padding-left:1em”><!– wp:columns –>
<div class=”wp-block-columns”><!– wp:column {“width”:”320px”,”backgroundColor”:”cyan-bluish-gray”} –>
<div class=”wp-block-column has-cyan-bluish-gray-background-color has-background” style=”flex-basis:320px”><!– wp:heading {“level”:3,”style”:{“color”:{“text”:”#0006a3″}}} –>
<h3 class=”wp-block-heading has-text-color” id=”کول-گذاری-چاه-فاضلاب-در-قم” style=”color:#0006a3″>کول گذاری چاه فاضلاب در تهران </h3>
<!– /wp:heading –>

<!– wp:paragraph {“style”:{“typography”:{“fontSize”:18}},”backgroundColor”:”cyan-bluish-gray”,”textColor”:”black”} –>
<p class=”has-black-color has-cyan-bluish-gray-background-color has-text-color has-background” style=”font-size:18px”>عمل کول گذاری چاه فاضلاب در خیابان تهران جزء اصلی ترین خدمات شرکت های تخلیه چاه به شمار می رود. شرکت برادران بعد از حفر چاه و یا برای استحکام چاه فاضلاب از روش<a href=”https://www.istgah.com/search/?stext=%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA+%D9%83%D9%88%D9%84+%DA%86%D8%A7%D9%87″> کول گذاری</a> استفاده میکنند . این کار به تخصص و تجربه فراوان نیاز دارد بسیاری از شرکت های تخلیه چاه بدون اینکه تجربه و تخصص کافی داشته باشند کار را انجام میدهند که ممکن است پس از مدتی باعث ریزش چاه شده و جان ساکنین را به خطر بنداز .</p>
<!– /wp:paragraph –></div>
<!– /wp:column –></div>
<!– /wp:columns –></div>
<!– /wp:column –></div>
<!– /wp:columns –>

<!– wp:media-text {“align”:”wide”,”mediaPosition”:”right”,”mediaId”:2572,”mediaLink”:”https://baradaranco.com/%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%a9%d9%86%db%8c-%d9%82%d9%85-loleh-bazkoni-qom/repairman-overall-standing-with-crossed-arms_23-2148075632/#main”,”mediaType”:”image”,”verticalAlignment”:”center”,”style”:{“color”:{“background”:”#f1f5c7″}}} –>
<div class=”wp-block-media-text alignwide has-media-on-the-right is-stacked-on-mobile is-vertically-aligned-center has-background” style=”background-color:#f1f5c7″><div class=”wp-block-media-text__content”><!– wp:group {“style”:{“spacing”:{“padding”:{“top”:”2em”,”right”:”2em”,”bottom”:”2em”,”left”:”2em”}}}} –>
<div class=”wp-block-group” style=”padding-top:2em;padding-right:2em;padding-bottom:2em;padding-left:2em”><!– wp:heading {“level”:3,”style”:{“color”:{“text”:”#000aa3″}}} –>
<h3 class=”wp-block-heading has-text-color” id=”کول-گذاری-چاه-انواع-مختلفی-دارد” style=”color:#000aa3″>کول گذاری چاه انواع مختلفی دارد…</h3>
<!– /wp:heading –>

<!– wp:paragraph {“style”:{“typography”:{“fontSize”:18}}} –>
<p style=”font-size:18px”>1-کول مخصوص میله چاه: این نوع کول از جنس سیمان بوده و دور آن ازسیم و میله های آهنی استفاده شده و قطر آن متفاوت است </p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph {“style”:{“typography”:{“fontSize”:18}}} –>
<p style=”font-size:18px”>2-کول مخصوص انباری چاه: بیشترین استفاده این نوع کول در انباری چاه است که به شکل چادری حفر می شود. اندازه های مختلفی دارند و ازخطر احتمالی ریزش چاه جلوگیری میکند.</p>
<!– /wp:paragraph –></div>
<!– /wp:group –></div><figure class=”wp-block-media-text__media”><img src=”https://baradaranco.com/wp-content/uploads/2020/12/repairman-overall-standing-with-crossed-arms_23-2148075632.jpg” alt=”کول گذاری تهران ” class=”wp-image-2572 size-full”/></figure></div>
<!– /wp:media-text –>

<!– wp:media-text {“align”:”wide”,”mediaId”:2479,”mediaLink”:”https://baradaranco.com/%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%a9%d9%86%db%8c-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-loleh-bazkoni-lavasan/smiling-mechanic-holding-wrench-his-shop_53419-3998/#main”,”mediaType”:”image”,”mediaSizeSlug”:”full”,”verticalAlignment”:”center”,”style”:{“color”:{“background”:”#ddc176″}}} –>
<div class=”wp-block-media-text alignwide is-stacked-on-mobile is-vertically-aligned-center has-background” style=”background-color:#ddc176″><figure class=”wp-block-media-text__media”><img src=”https://baradaranco.com/wp-content/uploads/2020/10/smiling-mechanic-holding-wrench-his-shop_53419-3998.jpg” alt=”لوله بازکنی خیابان تهران ” class=”wp-image-2479 size-full”/></figure><div class=”wp-block-media-text__content”><!– wp:paragraph {“align”:”center”,”style”:{“typography”:{“fontSize”:18}}} –>
<p class=”has-text-align-center” style=”font-size:18px”>شرکت برادران بابیش از ۳۰سال سابقه در امر تخلیه چاه در تهران و اماده خدمات رسانی به شما مشتریان عزیزمی باشد .</p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph {“align”:”center”,”style”:{“typography”:{“fontSize”:18}}} –>
<p class=”has-text-align-center” style=”font-size:18px”>این شرکت با در اختیار داشتن پرسنل با تجربه و متخصص در این کار استفاده از تجهیزات جدید و پیشرفته در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین خسارت و کثیف کاری محل گرفتگی لوله فاضلاب را تشخیص داده و اقدام به رفع ان می نماید .</p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph {“align”:”center”,”style”:{“typography”:{“fontSize”:18}}} –>
<p class=”has-text-align-center” style=”font-size:18px”>انجام <strong>تخلیه چاه </strong>در <strong>خیابان تهران </strong>با ماشین الات پیشرفته و پمپ های فشار قوی با دور متغیر وشلنگ های به طول ۵ تا۱۰۰ متر اماده خدمت رسانی به شما در کلان شهر تهران می باشد . فوری بدون واسطه.متخصصین&nbsp;<em>خدمات </em>فنی&nbsp;با استفاده از دستگاه تمام اتوماتیک و با فنرهای فولادی سر مته دار و&nbsp;<strong>پمپ تراکم هوا</strong>&nbsp;می توانند لوله های از جنس سیمان به طول ۵ تا ۱۰۰ متر را باز کنند .</p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph {“align”:”center”,”style”:{“typography”:{“fontSize”:18}}} –>
<p class=”has-text-align-center” style=”font-size:18px”>رفع نم و رطوبت دیوار بوی بد رطوبت و شوره دیوار علت چکه سقف با دستگاه- نشت یابی با دستگاه- سرویس کولر ابی و گازی-انشعاب فاضلاب ساختمان به لوله فاضلاب شهری-و از بین بردن انها را فقط از شرکت برادران بخواهید .</p>
<!– /wp:paragraph –></div></div>
<!– /wp:media-text –>

<!– wp:heading {“textAlign”:”center”,”level”:3,”style”:{“color”:{“text”:”#000ea3″}}} –>
<h3 class=”wp-block-heading has-text-align-center has-text-color” id=”شبکه-های-اجتماعی-شرکت-برادران” style=”color:#000ea3″>شبکه های اجتماعی شرکت برادران</h3>
<!– /wp:heading –>

<!– wp:social-links {“size”:”has-large-icon-size”,”align”:”center”} –>
<ul class=”wp-block-social-links aligncenter has-large-icon-size”><!– wp:social-link {“url”:”https://www.instagram.com/baradaranco/”,”service”:”instagram”} /–>

<!– wp:social-link {“url”:”https://www.pinterest.com/baradaranco/”,”service”:”pinterest”} /–>

<!– wp:social-link {“url”:”https://m.youtube.com/channel/UCCZw7cB3Z_fZ_loOsIFGP-w”,”service”:”youtube”} /–>

<!– wp:social-link {“url”:”https://facebook.com/baradaranco/”,”service”:”facebook”} /–>

<!– wp:social-link {“url”:”https://dribbble.com/baradaranco”,”service”:”dribbble”} /–></ul>
<!– /wp:social-links –>

<!– wp:latest-posts /–>

<!– wp:paragraph –>
<p></p>
<!– /wp:paragraph –>لوله بازکنی تهران

لوله بازکنی خیابان شهید ثانی ۰۹۱۲۷۱۷۱۹۴۱-تخلیه چاه در خیابان ثانی|چاه بازکنی ثانی

لوله بازکنی تخلیه چاه

شرکت برادران اماده انجام خدمات لوله بازکنی تخلیه چاه چاه بازکنی رفع نم و بوی بد سرویس وتعمیر توالت فرنگی حفاری چاه نصب توالت فرنگی در تمام نقاط تهران به صورت شبانه روزی و بدون تعطیلی مستقیم با سرویسکار و بدون واسطه با فاکتور معتبر می باشد.

لوله بازکنی شهید آرش مهر (شهرآرا)۰۹۱۹۸۲۷۴۱۵۷|تخلیه چاه در خیابان شهید آرش مهر

لوله بازکنی تخلیه چاه

شرکت برادران اماده انجام خدمات لوله بازکنی تخلیه چاه چاه بازکنی رفع نم و بوی بد سرویس وتعمیر توالت فرنگی حفاری چاه نصب توالت فرنگی در تمام نقاط تهران به صورت شبانه روزی و بدون تعطیلی مستقیم با سرویسکار و بدون واسطه با فاکتور معتبر می باشد.

لوله بازکنی خیابان سرو در سعادت آباد-۰۹۱۲۷۱۷۱۹۴۱ تخلیه چاه خیابان سرو|چاه بازکنی

لوله بازکنی تخلیه چاه

شرکت برادران اماده انجام خدمات لوله بازکنی تخلیه چاه چاه بازکنی رفع نم و بوی بد سرویس وتعمیر توالت فرنگی حفاری چاه نصب توالت فرنگی در تمام نقاط تهران به صورت شبانه روزی و بدون تعطیلی مستقیم با سرویسکار و بدون واسطه با فاکتور معتبر می باشد.

لوله بازکنی پل مدیریت ۰۹۱۲۷۱۷۱۹۴۱ تخلیه چاه در مدیریت|چاه بازکنی خیابان مدیریت

لوله بازکنی تخلیه چاه

شرکت برادران اماده انجام خدمات لوله بازکنی تخلیه چاه چاه بازکنی رفع نم و بوی بد سرویس وتعمیر توالت فرنگی حفاری چاه نصب توالت فرنگی در تمام نقاط تهران به صورت شبانه روزی و بدون تعطیلی مستقیم با سرویسکار و بدون واسطه با فاکتور معتبر می باشد.

لوله بازکنی حصاربوعلی ۰۹۱۲۷۱۷۱۹۴۱تخلیه چاه در حصار بوعلی|چاه بازکنی خیابان

لوله بازکنی تخلیه چاه

شرکت برادران اماده انجام خدمات لوله بازکنی تخلیه چاه چاه بازکنی رفع نم و بوی بد سرویس وتعمیر توالت فرنگی حفاری چاه نصب توالت فرنگی در تمام نقاط تهران به صورت شبانه روزی و بدون تعطیلی مستقیم با سرویسکار و بدون واسطه با فاکتور معتبر می باشد.

لوله بازکنی وحیدیه ۰۹۱۹۸۲۷۴۱۵۷-تخلیه چاه در وحیدیه|چاه بازکنی خیابان وحیدیه

لوله بازکنی تخلیه چاه

شرکت برادران اماده انجام خدمات لوله بازکنی تخلیه چاه چاه بازکنی رفع نم و بوی بد سرویس وتعمیر توالت فرنگی حفاری چاه نصب توالت فرنگی در تمام نقاط تهران به صورت شبانه روزی و بدون تعطیلی مستقیم با سرویسکار و بدون واسطه با فاکتور معتبر می باشد.

لوله بازکنی سبلان -۰۹۱۲۷۱۷۱۹۴۱تخلیه چاه در سبلان|چاه بازکنی خیابان سبلان چهارراه

لوله بازکنی تخلیه چاه

شرکت برادران اماده انجام خدمات لوله بازکنی تخلیه چاه چاه بازکنی رفع نم و بوی بد سرویس وتعمیر توالت فرنگی حفاری چاه نصب توالت فرنگی در تمام نقاط تهران به صورت شبانه روزی و بدون تعطیلی مستقیم با سرویسکار و بدون واسطه با فاکتور معتبر می باشد.

لوله بازکنی سازمان برنامه ۰۹۱۲۷۱۷۱۹۴۱-تخلیه چاه در سازمان برنامه|خیابان سازمان

لوله بازکنی تخلیه چاه

لوله بازکنی سازمان برنامه تخلیه چاه تمام نقاط تهران سازمان برنامه چاه بازکنی فنرزنی در سازمان برنامه ارزانترین خدمات تاسیساتی زیر قیمت همکاران ۲۴ ساعته با قیمت تعیین شده بدون تغییر قیمت اگرمشکل گرفتگی- بوی بد فاضلاب- تخلیه چاه در سازمان برنامه دارید؟ همین حالا تماس بگیرید لوله بازکنی شبانه روزی خیابان سازمان برنامه بدون […]

جهت تماس کلیک کنید.